Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)

Naamsestraat 63, 3000 Leuven - contact@cagnet.be - +32 (0)16 32 35 25

Kenniscentrum voor agrarisch en culinair erfgoed in Vlaanderen en Brussel

Over Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)

CAG is het expertisecentrum voor het agrarisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het is erkend door de Vlaamse overheid. Samen met andere geïnteresseerden wil CAG de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven bestuderen, bewaren en toegankelijk maken. Het bekijkt materieel en immaterieel erfgoed in een nationale en internationale context en heeft aandacht voor de interactie tussen verleden, heden en toekomst.

De werking van CAG is opgebouwd rond drie pijlers: erfgoedonderzoek, knooppunt en publiekswerking.

  • CAG is een kenniscentrum dat de geschiedenis en het erfgoed van het brede themaveld landbouw, voeding en landelijk leven, of kortweg het agrarisch erfgoed, bestudeert. De periode vanaf de tweede helft van de 18de eeuw staat centraal.
  • CAG is een onafhankelijk knooppunt voor erfgoedinitiatieven. Het biedt ondersteuning, geeft advies en werkt samen, op maat van partners en erfgoedgemeenschappen.
  • CAG biedt informatie en vorming voor een ruim en divers publiek.

Het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de KU Leuven biedt de nodige wetenschappelijke ondersteuning. In opdracht van de Vlaamse Overheid beheert en ontsluit CAG ook de Collectie Bulskampveld, een landbouw-, ambachten- en karrencollectie.