BAST

Lammerstraat 18, 9000 Gent - info@bast.coop - +32 (0)9 265 41 80

BAST architects & engineers wil een antwoord bieden op een aantal grote uitdagingen van deze samenleving. Deze zijn van ecologische, economische, sociale en zingevende aard

Over BAST

Ecologisch:
BAST architects & engineers legt zeer nadrukkelijk het accent op een mens- en milieugerichte benadering. De gezondheid van de mens en de planeet zijn basiswaarden. “Bio-ecologisch bouwen” is geen modetrend of marketingstrategie, maar een doorleefd cultureel concept. BAST architects & engineers vindt het heel belangrijk om het bestaande patrimonium te herwaarderen en zal in de mate van het mogelijke eerder streven naar verbouwen in plaats van nieuwbouw.

Sociaal:
BAST architects & engineers streeft naar duurzame woonvormen met een evenwicht tussen het gemeenschappelijke en het individuele. BAST architects & engineers wil zich inzetten om duurzaam (ver)bouwen toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen.

Economisch:
BAST architects & engineers wil het collectieve laten primeren waarbij er genoeg is voor iedereen. Schaarste en maximalisatie van de individuele verrijking zijn waarden van het oude economische systeem. BAST architects & engineers onderschrijft de doelstellingen van het wereldwijde project van de gemeenschapseconomie. BAST architects & engineers is steeds op zoek naar de meest betaalbare oplossingen.

Zingeving:
In omgang met anderen zijn waardering, respect en eerlijkheid belangrijke basiswaarden. Het ontwerp- en bouwproces is een bewustwordingsproces waarbij creativiteit bij alle partijen aangewakkerd wordt.