Leuven investeert 2,7 miljoen euro in cultuur: “Alle zeilen bijzetten om noodlijdende sector te ondersteunen”

22/06/2020

De stad Leuven versterkt de cultuursector met een injectie van 2,7 miljoen euro, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Dat is broodnodig want de sector wordt hard getroffen door de coronacrisis. “De onmogelijkheid om op normale wijze te presenteren of te creëren heeft grote financiële verliezen tot gevolg. Duidelijk is dat niet alleen cultuurhuizen en verenigingen slachtoffers zijn maar ook heel wat freelancers en zelfstandigen”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Leuven is een bruisende cultuurstad met een performante kunstensector, dynamische stedelijke culturele instellingen, een rijk verenigingsleven en een uniek erfgoedbiotoop. “De stad Leuven investeert al jaren sterk in cultuur in al haar vormen. In het meest recente meerjarenplan werd de steun voor de niet-stedelijke cultuursector bovendien nog aanzienlijk verhoogd met liefst 25%”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). Ondanks al die investeringen treft de coronacrisis ook de Leuvense cultuursector recht in het hart en om de noodlijdende cultuursector te steunen, injecteert de stad Leuven nu 2,7 miljoen euro in cultuur.

“De impact van het coronavirus is enorm, ook in Leuven”, aldus schepen Vandevoort. “Een eerste bevraging van de sector leert ons dat dit voorjaar alleen al ongeveer 3.000 events –goed voor zo’n 300.000 toeschouwers- niet hebben plaatsgevonden. Deze cijfers weerspiegelen de economische impact van de sector op de tewerkstelling en belendende sectoren. Duidelijk is dat niet alleen cultuurhuizen en verenigingen slachtoffers zijn maar ook heel wat freelancers en zelfstandigen. De kern van het steunplan bestaat uit een noodfonds op korte termijn dat onmiddellijk inzet op wie nu het zwaarst getroffen is en het opstellen van een relanceplan dat de volledige sector ook op langere termijn extra steun, veerkracht en perspectief biedt. De meest kwetsbare individuen die door de mazen van het net dreigen te vallen na steunmaatregelen van de Vlaamse of federale overheid zullen steun kunnen aanvragen. Denk aan individuele kunstenaars, theatertechnici, productiemedewerkers, docenten cultuureducatie… De details van deze flankerende maatregel worden zo snel als mogelijk kenbaar gemaakt. Hiervoor heeft de stad 150.000 euro veil. Bijkomend wordt extra steun van 100.000 euro voorzien voor kleinere niet structureel door Vlaanderen gesubsidieerde gezelschappen en projecten. Deze steun zal op maat van het gezelschap worden bekeken.”

Relanceplan

De stad Leuven richt ook een werkgroep op om een ambitieus en krachtig steunplan vorm te geven. “Als we onze grote gezamenlijke ambities in Leuven op vlak van cultuur willen waarmaken zoals de bouw van de podiumkunstensite of Leuven Europese Culturele Hoofdstad 2030 dan is een gezond cultureel ecosysteem de motor voor deze ambities”, zegt directeur Cultuur Piet Forger. In het najaar wordt in overleg met en voor de hele cultuursector een krachtig relanceplan opgesteld. De professionele organisaties konden tot nu de schok gedeeltelijk opvangen door federale en Vlaamse maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht voor zelfstandigen en de hinderpremie. Deze maatregelen zijn echter tijdelijke buffers die zullen verdwijnen van zodra de cultuursector voorzichtig terug ‘open’ mag. “De grootste en harde verliezen verwachten we vanaf het najaar 2020 met een onmiddellijke impact op de directe en indirecte tewerkstelling op middellange termijn”, laat Dirk De Lathauwer (fABULEUS) optekenen. “Het is essentieel dat we nu alle zeilen bijzetten om de noodlijdende cultuursector te ondersteunen”, besluit schepen Denise Vandevoort.

Bron: HLN